masáže pardubice

rehabilitace pardubice

Masáže a rehabilitace Jana Štrochová

Adresa: Labská 15, Pardubice, 530 02 Areál tenisových kurtů LTC

V současné době nabízim tyto masáže, ale pokud by jste měli nějaký jiný problém, napistě mi, nebo zavolejte a budu se snažit Váš problém vyřešit. Každoročně se zůčastňuji několika masérských kurzů, a tak se má nabídka neustále rozšiřuje. Nyní jsem absolvovala kurzy na léčení dětské skoliózy a poruch pohybového systému. Zde se můžete podívat na osvědčení o těchto a i jiných metodách.


Klasické

Částečná

(délka terapie je 30 minut)

Záda + krk
Celková

(délka terapie je 60 minut)

Záda, krk, horní a dolní končetiny
Vyšetření

Stanovení diagnózy a určení léčby
Odborné

Fusterapie

(délka terapie je 60 minut)

Na chodidlech jsou reflexní body všech vnitřních orgánů. Touto terapií terapeut tlakem prstů ovlivňuje jednotlivé reflexní dráhy, při tom se odstraňují případné dysfunkce a zároveň tímto napomáhá k určení diagnózy. Opakovanou masáží dosáhneme obnovení funkcí a celkové zlepšení fyzické kondice. Podobné akupresuře.

Indikace:

 • Menstruační bolesti
 • Bolesti hlavy (migrény)
 • Problémy močového měchýře a ledvin
 • Žaludeční neuróza
 • Uvolnění ucpaných dutin
 • Harmonizace slinivky břišní
 • Celkové prokrvení chodidel
 • Odhalení dysfunkcí vnitřních orgánů
Krční páteř Hermach

(délka terapie je 30 minut)

Speciální masáž krční páteře, odstraňující nepříjemné bolesti hlavy až migrény. Zároveň uvolňuje zvýšené napětí svalů v oblasti šíje, ramen a paží.

Součástí této terapie je velice důležité protažení svalů krční páteře
Léčba pánevního pletence

(délka terapie je 60 minut)

Svaly pletence pánevního jsou všechny ty, které pohybují stehenní kostí spojenou s pánví kyčelním kloubem. Tyto svaly dělíme do několika skupin podle jejich lokalizace i funkce, kterou v kloubu zastávají.

Tato masáž obsahuje vyšetření, masáž zad, mobilizační techniky a protažení jednotlivých partií
Léčba ramenního pletence

(délka terapie je 60 minut)

Svaly pletence ramenního jsou svaly obklopující ramenní kloub a provádějící pohyby paže. Všechny tyto svaly mají svůj začátek na osovém skeletu (lopatka, klíček) a upínají se na horní třetinu pažní kosti.

Kromě základních pohybů v ramenním kloubu jako jsou upažení, vzpažení, předpažení, zapažení a rotace směrem ven i dovnitř, mají svaly ramenního pletence ještě další, velmi důležitou funkci a sice stabilizují ramenní kloub. Jejich šlachy směřující k pažní kosti a z různých stran obepínající pouzdro ramenního kloubu vytvářejí komplexní útvar nazývaný rotátorová manžeta (všechny tyto svaly kromě svalu deltového mají zejména funkci otočnou-tedy rotují pažní kost různými směry). Její funkce je nezbytná k udržení stability v ramenním kloubu a porucha kteréhokoliv ze zmiňovaných svalů (ať už porucha svalu samotného nebo porucha jeho nervového zásobení nejčastěji v důsledku úrazu) významně ovlivňuje další možnosti pohyblivosti ramene.

Součástí této terapie je nejprve masáž zad a šíje
Manuální limfodrenáž - uvolnění limfatických uzlin

(délka terapie je 120 minut)
Měkké techniky

(délka terapie je 60 minut)

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vnik lokálních zatvrdlin-myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů – trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších.

Měkké tkáně (kůže, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé.

Tato terapie tvrá 40 minut a na závěr, pro sklidnění ještě 15 klasická masáž
Mobilizace

Neboli Odblokování páteře a SI kloubu

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní hra“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů. Je to podobné, jako když hladce vytahujete zásuvku ze stolu a ona se vám zpříčí. Je třeba ji uvolnit.

Kolem zablokovaného kloubu se patologicky mění i měkké tkáně, komplikuje se zde krevní a lymfatický oběh a samozřejmě to bolí. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. V praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští, neboť mobilizace jsou šetrné a bezpečné.

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

odblokování páteře a SI kloubu

Reflexní masáž pomáhá při odstraňování bloků reflexních drah a zlepšuje činnost jednotlivých orgánů. Pomáhá od bolesti a harmonizuje celé tělo masírovaného včetně jeho orgánů.

odblokování krční páteře

Tato masáž trvá cca 20–30 min a doporučuje se ji využívat pravidelně. Neb pravidelně a pozitivně je nutné působit na jednotlivé body, aby došlo ke zharmonizovaní funkce jednotlivých orgánů a následnému jejich udržení v tomto stavu.

Tyto techniky jsou většinou součástí každé terapie
Protažení svalů - strečink

(délka terapie je 60 minut)

Tato terapie se provádí většinou vždy až po provedení masáže celého těla

Posílený sval má tendenci se zkracovat.Proto je vhodné doplňovat posilovací program protahováním nejčastěji zatěžovaných svalů.U cvičenců ve fitcentrech se setkáváme se svalovými nerovnováhami.Pokud intenzivně posilujeme a naše svaly nejsou rovnovážně rozvinuty,zvyšuje se výrazně riziko zranění a dalších poruch pohybového systému.Správné nastavení délky svalů umožňuje nejen provádět zvolené pohyby v plném rozsahu,a tím zajistit pro svaly i více podmětů k růstu,ale součastně jsou chráněna a šetřena i kloubenní spojení.Při výskytu svalové nerovnováhy dochází velmi často k poškození kloubů.Protahovat svaly můžeme součastně s rozcvičením těla na začátku tréninku,během tréninku a velmi důležité po ukončení protože posilované svaly mají tendenci se zkracovat proto strečink nepodceňujte.
Relaxační

Kraniosakrální osteopatie

(délka terapie je 60 minut)

Nejznámější a nejmodernější manuální terapie naší průmyslové společnosti. Cranium-lebka, sacrum-kost křížová, osteopatie-choroby pocházející z kostí. Jemná, nebolestivá manuální terapie bez manipulací, založená na naslouchání našim tkáním, pro pacienta příjemná. Osvobozuje, uvolňuje životní sílu, oživuje její tok a rytmicitu a tím nastartovává samoléčení organismu jako celku (v rovině fyzické-strukturální, emoční i mentální-duchovní). Často přináší hlubokou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, jakoby zbavuje tíhy, navrací pacienta ke komunikaci s vlastním tělem a k jeho schopnosti samouzdravování. Je to praktika doplňková k dalším manuálním terapiím i k léčbě dietetické a medikamentózní. Využívá vlastností centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech, mezi kostmi a v lebečních švech, odstraňuje napětí vzniklá různými traumaty lebky (porodní traumata, úrazy hlavy atd.) a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév a vnitřních mozkových žláz. Je to přístup komplexní - tělesný i energetický. Tato terapie je určena všem věkovým kategoriím, ošetření může být aplikováno na novorozencích, seniorech, ale také na lidech umírajících, nebo těžce zdravotně handicapovaných.

princip kraniosakrální osteopatie

Kraniosakrální osteopatie pracuje s konceptem kraniosakrálního systému, jak byl popsán Dr. J.E. Upledgerem a jeho předchůdci. Principem této metody je vyšetření mobility nebo-li pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme lebku (kranium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum). Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému. Jestliže v něm diagnostikuje omezení (restrikci) a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané manipulace nepřesahují tlak nebo tah odpovídající hmotnosti pěti gramů. Terapeut k nastolení harmonie využívá autoregulační schopnosti organismu. Tím je terapie velmi bezpečná.

Indikace

CSO přispívá všeobecně ke stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých potíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy i dalších systémů souvisejících s CNS.

Jde zejména o systém:
 • nervový
 • imunitní
 • hormonální
 • neuromuskuloskeletální (systém nervů, svalů a kostí)
 • vaskulární a respirační (systém cévní a dýchací)
Je vhodná zvláště pro následující stavy:
 • autismus
 • astma a chronický kašel
 • bolesti hlavy, migrény, bolesti kloubů, ramen a žeber
 • cerebrální paralýza (těžké poškození centrálního systému, zejména v důsledku traumatu při porodu)
 • downův syndrom
 • školní potíže
 • DMO (dětská mozková obrna)
 • enuréza (noční pomočování)
 • epilepsie
 • exophtalmus (vystoupení oka z očnice)
 • horečka
 • mentální retardace
 • Menierův syndrom (nenadálé záchvaty silné závratě, nevolnosti, zvracení, doprovázené šelesty, pískáním a hučením v uších i zhoršením sluchu)
 • závratě, zaléhání uší
 • ochrnutí obličeje
 • cukání v obličeji
 • glaukom (zelený zákal)
 • chřipka
 • onemocnění oběhového systému srdce
 • hyperkinetický syndrom (porucha aktivity a pozornosti)
 • herpes (pásový opar)
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • neurastenie (chronický únavový syndrom)
 • rachitida (křivice)
 • psychické problémy (nespavost, deprese)
 • střevní záněty (spastické)
 • hemoroidy
 • sinisitis (zánět vedlejších nosních dutin), zánět šlach
 • skolióza
 • strabismus (šilhavost)
 • struma
 • smyslové vady
 • neuralgie trigeminu (zánět trojklaného nervu)
 • patologické změny páteře
 • problémy zad bolesti páteře, bolesti bederní páteře u těhotných)
 • premenstruační syndrom a návaly v menopauze
 • zápal mozkových blan
 • záněty středouší
Přináší úlevu:
 • chronická progredující polyartritida
 • spondylartritida
 • algodystrofie
 • roztroušená skleróza
 • myopatie
 • Parkinsonova choroba
Lávové kameny - částečné

(délka terapie je 60 minut)

Masáž lávovými kameny je technika, která se už odedávna praktikovala na Havajských ostrovech nebo v Číně. Na tělo masírované osoby se kladou oblé teplé kameny zahřáté ve vodě na teplotu kolem 37 - 40°C. Teplo kamenů se klientovi rozlije po celém těle a celkově ho uvolňuje.

Kameny zároveň předávají, mimo naakumulovaného tepla, velmi silnou energetickou vibraci a ovlivňují tak meridiány - energetické cesty vedoucí od konečků prstů až k našim vnitřním orgánům. Tyto cesty bývají často špatně průchodné nebo zcela uzavřené, ale díky masáži lávovými kameny se znovu otevírají. Masáž lávovými kameny dodává životní sílu a dobrou náladu.

Samotná masáž je pro klienta velmi příjemná. Tělo je masírováno střídavě kameny i bez nich, často se používají také voňavé exotické oleje. Každý, kdo masáž lávovými kameny někdy vyzkoušel, o ní mluví jen s nadšením. Někteří klienti potvrzují, že účinky masáže cítili ještě několik dní po jejím provedení.

Účinky masáže:

 • Stimuluje krevní oběh a lymfatický systém
 • Hluboce relaxuje a harmonizuje
 • Postupně prohřívá celé tělo
 • Pomáhá detoxikaci organismu
 • Vyrovnává energii v těle
Kontraindikace:
 • Otevřené rány a modřiny
 • Hypersensitivita na teplo
 • Vysoký krevní tlak
 • Nedávné operace
 • Křečové žíly
 • Infekční onemocnění
 • Kožní infekce
 • Sluneční popáleniny
 • Záněty
 • Těhotenství (možná masáž nohou, rukou, šíje-nižší teploty)
Celková masáž lávovými kameny

(délka terapie je 120 minut)

Celková relaxační masáž
Reflexní masáž obličeje a hlavy

(délka terapie je 60 minut)

Reflexní terapie obličeje a hlavy je přírodní léčebnou metodou, která vznikla spojením vědomostí z oblastí čínské, vietnamské, kubánské a japonské medicíny s vědomostmi indianů Jižní Ameriky. Zakladatelkou této metody je Lone Sorensen. Reflexní terapie spočívá v tom, že se během jedné terapie provádí několik speciálních technik stimulace:

 • masáž specifických oblastí obličeje s cílem nalézt tzv. ložiska, která se nacházejí v podkoží, ve svalech nebo na povrchu kostí
 • léčebná masáž oblastí, které jsou spojené s určitými orgány (např. žaludek, ledviny), soustavou (např. hormonalní) nebo častí těla (např. klouby)
 • stimulace akupunkturních bodů, které mají spojení s meridiany (síti energetických kanálů procházejících našim tělem)
 • stimulace neurologických bodů, které jsou bezprostředně propojeny s mozkem

Na základě provedení těchto masaží určíme individuální reflexologickou diagnózu u nemocného. Díky možnosti nalezení tzv. ložisek můžeme identifikovat problémy, se kterými se daný člověk potýká a následně dokážeme stanovit lečebný postup.

Manuální stimulace specifických oblastí vyvolává průtok nervových impulsů v centrální nervové soustavě. Tyto impulsy jsou pak přenášeny do jednotlivých častí těla. Moderní medicína již může účinky této metody monitorovat a kontrolovat.

Tato metoda je účinná u lidí s problémy:
 • orgánovými - žaludek, ledviny, plíce, atd.
 • hormonálními - neplodnost a jiné
 • u dětí - ADHD, poruchy učení, nesoustředěnost
 • různé druhy bolestí - migrény, neuralgie
 • deprese
Shiatsu

(délka terapie je 60 minut)

Shiatsu je velmi propracovaná masážní technika, která napomáhá k ozdravění organismu. V překladu shiatsu znamená \"tlak prsty\". Používají se v ní však i bezbolestný tlak dlaněmi, koleny, lokty nebo chodidly. Při shiatsu se stimulují svaly, klouby, krevní a lymfatický oběh. Shiatsu lze použít i při psychosomatických problémech.

Shiatsu pochází ze staré Číny. Svou současnou podobu získala v Japonsku v 20. letech 20. století.

Shiatsu se snaží nastolit energetickou rovnováhu těla. Pracuje s 12 hlavními meridiány. Ty jsou pojmenovány podle tělesných orgánů (např. dráha jater, ledvin). Každý meridián má určité množství akupunkturních bodů s vyšším energetickým potenciálem – ty ovlivňují místní i vzdálené části těla. Snahou shiatsu je \"srovnat\" energeticky nejplnější a nejprázdnější místo nebo meridián těla. Když jsou tato místa srovnána, pak se automaticky srovnávají i další části těla.

Shiatsu se provádí v pohodlném oblečení na zemi na žíněnce (futon). Samotná masáž by měla trvat asi hodinu, celé sezení trvá 60 – 90 minut.

Shiatsu pomáhá proti:

 • bolesti hlavy, zad, kloubů
 • bolesti žaludku, podbřišku
 • bolesti svalů
 • premenstruační napětí
 • lámavost kostí
 • neplodnost
 • cukrovka
 • únava
 • úzkostné stavy
 • zapomnětlivost
 • nespavost
Léčba skoliózy

Cvičení na míči

(délka terapie je 30 minut)

Gymnastické míče mají dvě zajímavé vlastnosti. V první řadě jsou labilní plochou, a proto jsou přímo předurčeny pro balanční cvičení. Mají schopnost akumulovat energii a umožňují různé způsoby pružení, houpání a poskakování. Při cvičení ovlivňujeme držení těla, napomáháme korekci a zlepšujeme stabilitu trupu. Cvičení je zábavné a odstraňuje psychickou únavu.

Používá se také při vadném držení těla, ale také jsou nápomocnou metodou při léčbě skolióz.
Klapovo lezení

Metoda, která v terapii využívá různé způsoby lezení po čtyřech. Metoda se primárně využívá při léčbě skolióz, nicméně je dobře využitelná i u celé řady dalších diagnóz a obtíží. Například u vadného držení těla.

Je to cvičení, které zpevňuje zádové svaly na tolik, že nedovolí dalšímu vychýlení páteře. Naopak udrží správný její vývoj při růstu dítěte.

Délka nácviků je u každého dítěte různá, záleží podle jeho schopností a nálad. Je nutná přítomnost rodiče, aby dohlédly a případně poopravili správnost provedení cvičení doma.

Pro dítě je náročné skoordinování pohybů při jednotlivých cvicích, a proto tyto cviky učím po etapách (1-2 za návštěvu) a ne najednou.
Metoda K.Schrothové

Použití technik z terapie skolióz dle Schrothové, jako je podkládání, dechová cvičení, aj.

Tato metoda je součástí léčby dětských skolióz.
Sportovní

Sportovní

(délka terapie je 60 minut)

Sportovní masáž je masáž složená z uspořádaného souboru vhodných masérských hmatů, které mají připravit sportovce jak z fyzické tak z psychické stránky na podání určitého sportovního výkonu, popřípadě mají za úkol zbavit sportovce únavy a přispět k jeho zotavení.

Druhy sportovní masáže

Masáž odstraňující únavu

Jedná se o druh sportovní masáže, který je nejrozšířenější, kromě jeho ulatnění ve sportu lze tento typ masáže využít i v některých druzích masérských či kosmetických salónů. Masáž je vhodná zejména tehdy, byl-li sportovec vystaven vysoké fyzické námaze. Je-li však sportovec zcela vyčerpán, je vhodné, aby byla masáž odložena alespoň o jeden den.

Masáž přípravná

Přípravná masáž představuje masáž, při které dochází ke zlepšení sportovcovy kondice. Jedná se tak o prvek, který pomáhá při široké škále anatomických a funkčních příznaků jako je například špatné držení těla, ochablé svaly a mimo jiné také zkrácené šlachy. Jedná se zpravidla o masáž celkovou. Masáž přípravnou lze také označit jako masáž tréninkovou, hygienickou či kondiční.

Masáž pohotovostní

Měla by připravit sportovce na podání maximálního výkonu. Můžeme ji považovat jako součást rozcvičení před samotným výkonem. Podle povahy sportovce rozlišujeme tuto masáž na dráždivou a uklidňující. Dráždivou masáž volíme v případě, jestliže je sportovec v úlumu, tudíž potřebuje povzbudit.Masáž je tvrdá a rychlá. Uklidňující použijeme tehdy, je-li dotyčný sportovec nervózní a netrpělivý. Taková masáž je jemná a v pomalejším tempu než masáž dráždivá.

Masáž v přestávkách mezi výkony

Tato masáž je vhodná pouze při různých utkáních a sportovních soutěžích. Nezbytná je pro sportovce, od kterých jsou požadovány výkony v menším časovém rozsahu. Typickým odvětvím je například desetiboj, ale i mnohé sportovní turnaje, které se leckdy protáhnou až na několik týdnů.V takových případech je cílem předejít mnohým zraněním a připravit sportovce na to, aby mohl opět podat výkon alespoň stejně dobrý jako před jeho únavou.

Léčebná sportovní masáž

Tento druh sportovní masáže, jak už z názvu napovídá, má za úkol pomáhat léčit či dolečovat následky různých sportovních zranění. Správný masér by se neměl nikdy snažit o to, aby léčil sportovce sám bez vědomí jeho ošetřujícího lékaře.
Multifunkční masážní křeslo celého těla

(délka terapie je 15 minut)

Masáž celého těla (chodidla, dolní končetiny, hýždě, celé záda, krční páteř, horní končetiny).

Možnost volby druhu masáže

 • Čínská
 • Thajská


Jana Štrochová | tel: +420 737 267 876 | e-mail: info@rehabilitacestrochova.cz | Provozní doba: dle telefonické domluvy, jinak (Po, St 13 - 17 Út, Čt 9 - 12)