masáže pardubice

rehabilitace pardubice

Masáže a rehabilitace Jana Štrochová

Adresa: Labská 15, Pardubice, 530 02 Areál tenisových kurtů LTC
Nechte své svaly, klouby a páteř odpočinout po každodenním vypětí, stresu a námaze.

Naše tělo je nám schopné vysílat varovné signály, že není vše v pořádku a správně funkční. Zde záleží už jen na nás samotných, jak s tímto naložíme. Někdo navštíví odborného lékaře, jiný sáhne sám po lécích a někteří z nás dbají o prevenci.

Nabídka odborných masáží

Fusterapie

(délka terapie je 60 minut)

Na chodidlech jsou reflexní body všech vnitřních orgánů. Touto terapií terapeut tlakem prstů ovlivňuje jednotlivé reflexní dráhy, při tom se odstraňují případné dysfunkce a zároveň tímto napomáhá k určení diagnózy. Opakovanou masáží dosáhneme obnovení funkcí a celkové zlepšení fyzické kondice. Podobné akupresuře.

Indikace:

  • Menstruační bolesti
  • Bolesti hlavy (migrény)
  • Problémy močového měchýře a ledvin
  • Žaludeční neuróza
  • Uvolnění ucpaných dutin
  • Harmonizace slinivky břišní
  • Celkové prokrvení chodidel
  • Odhalení dysfunkcí vnitřních orgánů
Krční páteř Hermach

(délka terapie je 30 minut)

Speciální masáž krční páteře, odstraňující nepříjemné bolesti hlavy až migrény. Zároveň uvolňuje zvýšené napětí svalů v oblasti šíje, ramen a paží.

Součástí této terapie je velice důležité protažení svalů krční páteře
Léčba pánevního pletence

(délka terapie je 60 minut)

Svaly pletence pánevního jsou všechny ty, které pohybují stehenní kostí spojenou s pánví kyčelním kloubem. Tyto svaly dělíme do několika skupin podle jejich lokalizace i funkce, kterou v kloubu zastávají.

Tato masáž obsahuje vyšetření, masáž zad, mobilizační techniky a protažení jednotlivých partií
Léčba ramenního pletence

(délka terapie je 60 minut)

Svaly pletence ramenního jsou svaly obklopující ramenní kloub a provádějící pohyby paže. Všechny tyto svaly mají svůj začátek na osovém skeletu (lopatka, klíček) a upínají se na horní třetinu pažní kosti.

Kromě základních pohybů v ramenním kloubu jako jsou upažení, vzpažení, předpažení, zapažení a rotace směrem ven i dovnitř, mají svaly ramenního pletence ještě další, velmi důležitou funkci a sice stabilizují ramenní kloub. Jejich šlachy směřující k pažní kosti a z různých stran obepínající pouzdro ramenního kloubu vytvářejí komplexní útvar nazývaný rotátorová manžeta (všechny tyto svaly kromě svalu deltového mají zejména funkci otočnou-tedy rotují pažní kost různými směry). Její funkce je nezbytná k udržení stability v ramenním kloubu a porucha kteréhokoliv ze zmiňovaných svalů (ať už porucha svalu samotného nebo porucha jeho nervového zásobení nejčastěji v důsledku úrazu) významně ovlivňuje další možnosti pohyblivosti ramene.

Součástí této terapie je nejprve masáž zad a šíje
Manuální limfodrenáž - uvolnění limfatických uzlin

(délka terapie je 120 minut)
Měkké techniky

(délka terapie je 60 minut)

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vnik lokálních zatvrdlin-myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů – trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších.

Měkké tkáně (kůže, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé.

Tato terapie tvrá 40 minut a na závěr, pro sklidnění ještě 15 klasická masáž
Mobilizace

Neboli Odblokování páteře a SI kloubu

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní hra“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů. Je to podobné, jako když hladce vytahujete zásuvku ze stolu a ona se vám zpříčí. Je třeba ji uvolnit.

Kolem zablokovaného kloubu se patologicky mění i měkké tkáně, komplikuje se zde krevní a lymfatický oběh a samozřejmě to bolí. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. V praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští, neboť mobilizace jsou šetrné a bezpečné.

Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

odblokování páteře a SI kloubu

Reflexní masáž pomáhá při odstraňování bloků reflexních drah a zlepšuje činnost jednotlivých orgánů. Pomáhá od bolesti a harmonizuje celé tělo masírovaného včetně jeho orgánů.

odblokování krční páteře

Tato masáž trvá cca 20–30 min a doporučuje se ji využívat pravidelně. Neb pravidelně a pozitivně je nutné působit na jednotlivé body, aby došlo ke zharmonizovaní funkce jednotlivých orgánů a následnému jejich udržení v tomto stavu.

Tyto techniky jsou většinou součástí každé terapie
Protažení svalů - strečink

(délka terapie je 60 minut)

Tato terapie se provádí většinou vždy až po provedení masáže celého těla

Posílený sval má tendenci se zkracovat.Proto je vhodné doplňovat posilovací program protahováním nejčastěji zatěžovaných svalů.U cvičenců ve fitcentrech se setkáváme se svalovými nerovnováhami.Pokud intenzivně posilujeme a naše svaly nejsou rovnovážně rozvinuty,zvyšuje se výrazně riziko zranění a dalších poruch pohybového systému.Správné nastavení délky svalů umožňuje nejen provádět zvolené pohyby v plném rozsahu,a tím zajistit pro svaly i více podmětů k růstu,ale součastně jsou chráněna a šetřena i kloubenní spojení.Při výskytu svalové nerovnováhy dochází velmi často k poškození kloubů.Protahovat svaly můžeme součastně s rozcvičením těla na začátku tréninku,během tréninku a velmi důležité po ukončení protože posilované svaly mají tendenci se zkracovat proto strečink nepodceňujte.


Jana Štrochová | tel: +420 737 267 876 | e-mail: info@rehabilitacestrochova.cz | Provozní doba: dle telefonické domluvy, jinak (Po, St 13 - 17 Út, Čt 9 - 12)